Advokátní kancelář Tomáš Mirčevský

Rychle
Svědomitě
Efektivně

0 nás

Mgr. Tomáš Mirčevský, advokát

Mgr. Tomáš Mirčevský, advokát

Mou primární snahou je poskytování právních služeb v nejvyšším standardu založeném na důkladném právním posouzení případu, hodnocení všech potenciálních rizik a nalezení efektivního a hospodárného řešení.

Ve své praxi se převážně věnuji právu obchodnímu, zejména komerčním smlouvám, právu nemovitostí, správě obchodních společností, občanskému právu, právu insolvenčnímu a vymáhání pohledávek.

Rád se podílím na všech projektech, kde je cílem vybudovat něco nového a prospěšného.

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a během studií jsem strávil akademický rok v Německu na Universität Bayreuth, kde jsem získal mezinárodní zkušenosti v oblasti práva občanského a obchodního. Advokacii vykonávám od roku 2011, kdy jsem zahájil právní praxi jako advokátní koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři. Advokátní zkoušky jsem složil v roce 2015.

Kromě práva jsem milovníkem cestování, přírody a sportu.

Naše služby

Nemovitosti a development

 • Příprava převodních smluv (koupě, dar), zajištění financování
 • Příprava zástavních smluv a smluv o zřízení věcných břemen
 • Příprava nájemních a pachtovních smluv
 • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Zastupování ve stavebním řízení
 • Smlouvy na výstavbu, smlouvy o dílo, smlouvy o úpravě nebo přestavbě
 • Právní kontrola nemovitosti před koupí a prověření možnosti výstavby

Obchodní společnosti a transakce

 • Zakládání obchodních společností a družstev
 • Příprava podkladů pro konání valných hromad a jejich konání, jmenování a odvolávání statutárních orgánů, členů dozorčích rad.
 • Návrhy na zápis změn údajů do obchodního rejstříku, např. změny sídla společnosti.
 • Fúze, akvizice, přeměny a restrukturalizace podniků a obchodních společností
 • Forenzní audit
 • Právní audit společností (Due Dilligence)
 • Příprava smluv o výkonu funkce statutárních orgánů

Zastupování v soudních a správních řízeních

 • Vypracovávání žalob, mimosoudních dohod, vyjádření k žalobám v civilněprávních sporech
 • Zastupování klientů v občanskoprávních sporech před soudy a rozhodci

Smlouvy a ochranné známky

 • Příprava a revize veškerých smluv včetně vyjednávání o jejich obsahu
 • Smlouvy o zápůjčce, úvěru včetně přípravy zajišťovacích instrumentů
 • Registrace ochranných známek a patentů
 • Advokátní úschovy

Insolvence a exekuce

 • Zastupování v exekučních a insolvenčních řízeních
 • Zastupování věřitelů v incidenčních sporech
 • Příprava návrhů na oddlužení
 • Sepsání přihlášky pohledávek

Vymáhání pohledávek

 • Správa a vymáhání zajištěných a nezajištěných pohledávek 

Pracovní právo

 • Příprava a změny pracovních smluv a dohod
 • Zastupování klientů při žádosti o azyl, pobytů cizinců na území ČR a žádostech o státní občanství
 • Pracovněprávní spory

Cizinecké právo

 • Zastupování klientů při žádosti o azyl, pobytů cizinců na území ČR a žádostech o státní občanství

Daňové právo

 • Zastupování před finančním úřadem

Ceník služeb

Jsme tady pro Vás

„Nic není velké, co není pravdivé.“
- T. G. Masaryk

Impresum

Obsah

Za obsah těcho webových stránkách zodpovídá Advokátní kancelář Tomáš Mirčevský.

Odkazy

Za řadné fungování externích odkazů a za jejích obsah neručíme.

Cookies

Naše webové stránky používají Cookies pouze pro statistiku návštevnosti. Nemůžeme ale zaručit, že Váš poskytovatel datových služeb, operační system nebo prohližeč Cookies nepoužívají.

Ochrana dat

Naše informace na internetu jsou v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů (ONOOÚ).

Kontakt

V případě otázek nebo připomínkách prosíme kontaktujte nás: info@ak-tm.cz